O mnie

Zajmując się chorymi noworodkami, niemowlętami i dziećmi z cukrzycą, a także innymi chorobami endokrynologicznymi i genetycznymi, a także ucząc studentów i prowadząc działalność naukową, uzyskałam dwa stopnie specjalizacji z pediatrii, oraz tytuł naukowy doktora nauk medycznych. W dalszych etapach doskonalenia swojej praktyki uzyskałam specjalizacje z medycyny ratunkowej, oraz endokrynologii i diabetologii dziecięcej.